Nieuwe website online

oktober 6, 2010

Sinds 4 oktober 2010 kunt u terecht op de nieuwe website van de Stichting de Bethune http://www.stichtingdebethune.be/nl

Over de Stichting de Bethune

maart 3, 2010

Wat is de Stichting de Bethune?

De Stichting de Bethune is een private vzw die in 2004 opgericht werd. Ze heeft als doel te waken over de bescherming, het behoud, de uitbreiding en de eigentijdse invulling van de goederen en rechten verbonden met het erfgoedgeheel van de familie de Bethune. Dit alles steeds met respect voor de historische, wetenschappelijke, culturele, morele en maatschappelijke waarden van deze goederen en rechten.

Collectie

Eén van de belangrijkste taken van de Stichting de Bethune is de openstelling van het archief en de bibliotheek van de familie de Bethune.

Archief

Het archief weerspiegelt naast het persoonlijke leven van de Bethunes ook heel goed de economische, politieke en socio-culturele interacties van de familie met haar omgeving. Het kan opgesplitst worden in drie luiken:

1) De stukken van algemene en genealogische aard

2) De stukken van persoonlijke aard, zijnde de persoonsarchieven van zo goed als alle leden van de familie van 1724 tot heden

3) De stukken van zakelijke aard, waaronder zowel het handelsarchief ‘Bethune & fils’ (1724-1856) als alle stukken die betrekking hebben tot het beheer van de (on)roerende goederen van de familie

Hiernaast wordt in het archief ook een belangrijke documentaire collectie bewaard met onder meer diverse postkaarten, foto’s, krantenknipsels etc.

Bibliotheek

De bibliotheek kan eveneens opgesplitst worden in drie deelcollecties:

1) Naslagwerken

2) West-Flandrica, een collectie van om en bij de 45.000 werken met nadruk op de provincie West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk. De collectie bevat tal van oude drukken en wordt geleidelijk aan ontsloten via Libisnet catalogi.

3) Tijdschriftencollectie (1785-heden), met onder meer tal van binnen- en buitenlandse zondags-, gezins- en familiebladen

Voor meer inlichtingen of om een afspraak te maken voor raadpleging, kan steeds contact opgenomen worden via onderstaande gegevens.

Advertentie

Contactgegevens

maart 3, 2010

Stichting de Bethune

Kasteeldreef 10

8510 Marke

056/21.66.57

info @ stichtingdebethune punt be